Giới thiệu

Sự ra đời của ISM Code, việc triển khai SMS và sự hỗ trợ của phần mềm m.SMS trong việc triển khai và vận hành SMS.

car Cuối thập kỷ 1980 và đầu thập kỷ 1990 qua các cuộc điều tra của tổ chức IMO về tai nạn hàng hải cho thấy rằng phần lớn các tai nạn xảy ra bắt nguồn từ sự quản lý yếu kém của các công ty quản lý tàu. Như vậy phương pháp quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn khai thác tàu. Đây chính là cơ sở ra đời của bộ luật ISM (International Safety Management Code).

Giới thiệu phần mềm m.SMS

Sự ra đời của phầm mềm m.SMS.

Cars on a highwayCác tai nạn đắm tàu năm 2004 và 2005 đã thực sự gây một cú sốc lớn cho ngành hàng hải Việt Nam. Dù có biện luận thế nào đi nữa thì tất cả các rủi ro đó xảy ra phần nhiều là do lỗi của con người.

Là một người đi biển, đứng trước những mất mát to lớn đó, tác giả phần mềm mong muốn được đóng góp sức mình vào công cuộc xây dựng uy tín và sự phát triển của ngành hàng hải Việt Nam. Sự đóng góp này bắt đầu bằng việc xây dựng phần mềm Quản lý Hệ thống An toàn (m.SMS).

m.SMS giải quyết vấn đề gì?

m.SMS được thiết kế để giúp các chủ tàu triển khai hệ thống quản lý an toàn một cách dễ dàng, hiệu quả và chi phí thấp.

carCó rất nhiều chủ tàu hiện đang lúng túng trong việc triển khai hệ thống quản lý an toàn (SMS), đặc biệt đối với các chủ tàu tư nhân. Cản trở lớn nhất của của các chủ tàu trong việc triển khai SMS là yếu tố con người.

Việc áp dụng phần mềm m.SMS tức là áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến nhất vào việc quản lý an toàn khai thác tàu. m.SMS không những giúp chủ tàu triển khai SMS dễ dàng, hiệu quả và chi phí thấp mà bản thân m.SMS còn dạy cho đội ngũ sỹ quan trên tàu và nhân viên an toàn công ty phương pháp khoa học trong việc quản lý và triển khai SMS. Điều này sẽ giúp các sỹ quan trên tàu và nhân viên an toàn công ty tự nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ quản lý và khả năng chuyên môn của mình.

Tin tức

Chiến dịch kiểm tra tập trung liên quan đến các yêu cầu về hoạt động trên tàu của Chính quyền cảng Trung Quốc.

Theo thông báo kỹ thuật của VR số: 018KT/07TB.

Danh sách tàu Việt Nam bị PSC nước ngoài lưu giữ năm 2006

sailing boat

Các lỗi do PSC phát hiện cho thấy sự lơ là trong việc quản lý an toàn.